Szukacze par

Nowoczesne, trwałe i niezawodne szukacze par, produkowane przez amerykańską firmę Greenlee, są przeznaczone do pracy na różnych kablach, symetrycznych i współosiowych z żyłami miedzianymi. Są na rynku od wielu lat, charakteryzują się niezwykłą skutecznością, trwałością i niskim zakłócaniem transmisji w sąsiednich kablach. Oferta obejmuje szukacze od najprostszych PTS100/200 i PTS601K-G, do wyposażonych w specjalne filtry PTS801K i PTS811K. Zawiera również szukacze specjalne, przeznaczone do pracy w sieciach LAN, CATV, instalacjach alarmowych oraz instalacjach automatycznie zraszających pola golfowe.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

  Szukacz par przewodów PTS 601K-G

  Zaprojektowany dla profesjonalnych monterów telefonicznych, zestaw jest przeznaczony do żył w kablach wieloparowych.


  417,09  (netto)

  Zobacz więcej

  Sonda do wyszukiwania par 500XP

  Sonda do wyszukiwania par 500XP

  Najbardziej zaawansowana na świecie sonda do szukania par wyposażona w filtry oraz sygnalizację ostrzegającą o występowaniu niebezpiecznych napięć zmiennych acAlert.


  568,34  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacz par PTS500J/600J

  Szukacz par PTS500XP/600J

  Profesjonalny zestaw do szukania par w kablach wieloparowych z trzyletnią gwarancją.


  554,59 1058,77  (netto)

  Zobacz więcej

  Generator szukacza par AT8L LAN TONER 2

  Generator szukacza par AT8L LAN TONER 2

  Generator AT8L LAN Toner 2 jest przeznaczony dla monterów zajmujących się budową, konserwacją i naprawą sieci LAN i telefonicznych.


  458,34  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacz par PTS811K

  Szukacz par PTS811K/50Hz

  Szukacz par PTS 811K jest wysokiej jakości, zaawansowanym technicznie identyfikatorem par w przewodach/kablach wieloparowych, wyposażonym w filtry eliminujące zakłócenia elektrycznych (50Hz) lub pochodzące od transmisji cyfrowej w sąsiednich parach.


  967,10  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacz par PTS801K/50Hz

  Szukacz par PTS 801K/50Hz jest prostym urządzeniem umożliwiającym identyfikację par w kablach wieloparowych. Sonda detektora wyposażona jest w przełączany filtr umożliwiający eliminację zakłóceń pochodzących od sieci elektrycznej (50 Hz).


  288,75 889,18  (netto)

  Zobacz więcej

  Identyfikator par PTS 711K-GB

  Zaprojektowany dla profesjonalnych monterów telefonicznych, zestaw jest przeznaczony do żył w kablach wieloparowych.


  284,17 655,43  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacz par przewodów PTS 701K-G

  Lokalizator przewodów PTS 701K-G jest prostym, czułym urządzeniem umożliwiającym identyfikację par w kablach wieloparowych, sprawdzanie polaryzacji linii, wykrywanie zwarcia pętli i obecności sygnału dzwonienia.


  238,34 531,67  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacz par PTS 100/200

  Szukacz par PTS 100/200

  Szukacz par PTS 100/200 jest prostym, czułym urządzeniem umożliwiającym identyfikację par w kablach wieloparowych, sprawdzanie polaryzacji linii, wykrywanie zwarcia pętli oraz wykonywanie podłączenia telefonu do linii. Czas pracy baterii w detektorze wynosi typowo 15 – 25 godzin, zaś w generatorze 290 godzin. Zestaw składa się z generatora PTS200, sondy PTS100 oraz pokrowca, które nie są dostępne indywidualnie.


  366,67  (netto)

  Zobacz więcej

  Szukacze par, zwane również identyfikatorami par, są podstawowymi urządzeniami używanymi przez monterów zajmujących się instalowaniem, naprawą i utrzymaniem linii telefonicznych, sieci komputerowych czy elektrycznych układów sygnalizacyjnych. Na rynku znajduje się wiele modeli różniących się między sobą parametrami, funkcjami i ceną.

  Powstaje za tym pytanie czym się kierować w przypadku potrzeby zakupu takiego urządzenia. Powszechne kryterium najniższej ceny nie jest rozsądną przesłanką podejmowania decyzji.

  Przyszły użytkownik powinien odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań dotyczących szukaczy par:

  – do jakiego typu kabli / przewodów będą stosowane;
  – w jakie funkcje powinny być wyposażone;
  – jak intensywnie i w jakich warunkach będą eksploatowane?

  Typy kabli/przewodów

  Podstawową sprawą jest rodzaj kabli – czy szukacze będą stosowane do identyfikacji przewodów i kabli ekranowanych, czy tylko kabli nieekranowanych oraz czy będą to kable współosiowe czy symetryczne. Jest to związane z zasadami fizycznymi działania szukaczy. Większość z nich ma sondy ze sprzężeniem pojemnościowym, wykrywające składową elektryczną pola elektromagnetycznego, emitowanego w wyniku przyłożenia do badanego kabla zmiennego sygnału napięciowego z generatora. Jeżeli żyły, do których podłączony jest generator, znajdują się w kablu ekranowanym, składowa elektryczna, która jest wprost proporcjonalna do amplitudy napięcia sygnału, emitowanego z żył pola elektromagnetycznego jest przez ekran silnie tłumiona, uniemożliwiając identyfikację ekranowanego kabla/przewodu, do którego podłączony jest generator. W takim przypadku do identyfikowania kabla należy używać sondy ze sprzężeniem indukcyjnym. Sonda taka wykrywa składową magnetyczną promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez żyły, która jest wprost proporcjonalna do natężenia płynącego w nich prądu i nie jest tłumiona przez ekran. Zestawy wyposażone w sondę ze sprzężeniem indukcyjnym to szukacze 402K, przeznaczone do identyfikacji kabli koncentrycznych i zestawy CTS132J, przeznaczone do identyfikowania/szukania kabli ziemnych w studniach kablowych. Należy pamiętać o tym, że w przypadku używania sondy ze sprzężeniem pojemnościowym, pętla do której podłączony jest generator powinna być rozwarta, a w przypadku używania sondy ze sprzężeniem indukcyjnym, pętla powinna być zamknięta, umożliwiając przepływ prądu. Ponadto, aby zwiększyć wielkość pola emitowanego z żył, należy podłączyć generator do żył z różnych par lub do kilku żył i ziemi. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku identyfikacji żył w kablu wieloparowym; w takim przypadku generator musi być podłączony do żył danej pary, która z drugiej strony powinna być rozwarta, uniemożliwiając przepływ prądu. Przy takim podłączeniu zapewnione jest minimalne emitowanie pola elektromagnetycznego z pary żył, co pozwala na uniknięcie indukowania się sygnału w sąsiednich parach, ułatwiając identyfikację żądanej pary.

  Funkcje

  Identyfikatory par składają się z dwóch urządzeń – generatora i detektora sygnału. Najprostsze detektory mają jedynie możliwość regulacji wzmocnienia detekowanego sygnału. Bardziej skomplikowane detektory mogą być wyposażone w filtr wycinający sygnał o częstotliwości 50 Hz i jego harmoniczne, ułatwiający wykrywanie sygnału generatora w otoczeniu, w którym występują zakłócenia pochodzące od sieci energetycznej (200FP/50Hz, 200XP/50Hz i 500XP/50Hz), filtr środkowoprzepustowy wycinający wszystkie sygnały z wyjątkiem sygnału o częstotliwości sygnału generatora, co ułatwia detekcję sygnału generatora w obecności dowolnych zakłóceń elektrycznych, spowodowanych między innymi obecnością w sąsiednich parach transmisji cyfrowej (200XP i 500XP). Pożyteczną funkcją jest dodatkowa, oprócz akustycznej, optyczna sygnalizacja wykrycia sygnału generatora. W warunkach pracy w głośnym otoczeniu przydatną cechą jest możliwość podłączenia do detektora słuchawki dousznej. Cechą zwiększające bezpieczeństwo pracy monterów jest funkcja acAlertTM sygnalizująca akustycznie i optycznie obecność napięcia zmiennego 50 Hz w parach. Detektor 77HP-G, wchodzący w skład zestawu PTS701K-G, wyposażony jest w świecącą w kolorze białym diodę LED oświetlającą identyfikowane pary, ułatwiając pracę w słabo oświetlonych miejscach.

  Wszystkie produkowane przez Greenlee generatory szukaczy par, oprócz generowania sygnału wykorzystywanego do wyszukiwania par, mają funkcje wykrywania zwarcia żył (ciągłości pętli) oraz wykrywania występującego w tej parze napięcia oraz biegunowości. Generatory należy wybierać kierując się rodzajem sieci do badania kabli której będą stosowane. Generator 402T, wchodzący w skład zestawu 402K do pracy na kablach koncentrycznych, wyposażony jest w gniazdo typu F. Niektóre generatory mają możliwość wyboru częstotliwości modulacji wysyłanego sygnału (dwie częstotliwości – 77HP-G, trzy częstotliwości – 77GX, cztery częstotliwości – 402T, 600J), co umożliwia jednoczesną pracę w danej sieci dwóm, trzem lub czterem monterom, lub jednemu monterowi jednoczesne wyszukiwanie dwóch, trzech lub czterech par żył lub całych kabli. Do pracy w sieciach LAN przydatny jest generator AT8L, który umożliwia wykrywanie obecności, z drugiej strony kabla, aktywnego huba lub komputera PC, powodowanie mrugania diody sygnalizującej aktywność huba, karty sieciowej lub switch’a, wskazującej port do którego podłączony jest kabel z podłączonym do niego generatorem. Generator jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiać wprowadzanie sygnału z generatora do żądanych kontaktów (pinów) gniazdka modularnego RJ45. Generator 600J generuje sygnał sinusoidalny co sprawia, że do badanego kabla wprowadzana jest minimalna liczba harmonicznych powodujących zakłócenia transmisji cyfrowej w sąsiednich parach.

  Warunki eksploatacji

  W przypadku pracy w terenie w trudnych warunkach klimatycznych identyfikator par może być narażony na działanie wody, śniegu, temperatur, udarów, wstrząsów itp. Z tego względu, w przypadku zakupu identyfikatorów które będą eksploatowane w takich warunkach, należy zwrócić uwagę na ich szczelność i odporność na udary. Szukacze par przeznaczone do pracy trudnych warunkach to szukacze z serii Nautilus – detektor 500J i generator 600J oraz 500XP – mają one szczelność obudowy IP67 oraz zwiększoną odporność mechaniczną. W związku ze swoją unikatową konstrukcją zapewniającą dużą odporność, szukacze z serii Nautilus mają 3 lata gwarancji.

  Podsumowanie

  Oferowane przez DASAP szukacze par, produkowane przez amerykańską firmę Greenlee Communications, zapewniają zaspokojenie większości potrzeb monterów pracujących w różnych warunkach na różnych sieciach telefonicznych. Wszystkie oferowane przez nas szukacze par wyposażone są w instrukcję obsługi w języku polskim. Instrukcja ta powinna być dokładnie przeczytana, aby można było wykorzystać wszystkie możliwości danego szukacza. Szukacze te charakteryzują się bardzo dużą niezawodnością, skutecznością i trwałością, co zostało potwierdzone ich wieloletnią, bezawaryjną eksploatacją.

  W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kon takt telefoniczny lub elektroniczny z naszym biurem.

You can`t add more product in compare