Tester ISDN NG Harrier
Tester ISDN NG HarrierTester ISDN NG HarrierTester ISDN NG HarrierTester ISDN NG Harrier

Tester ISDN NG Harrier

5 478,80 8 707,14  (netto)

Tester dostępu podstawowego BRI ISDN umożliwiający testowanie transmisji oraz usług, a także wykonywanie połączeń na telefonicznych liniach analogowych i diagnozowanie wybierania DTMF. Oprogramowanie dołączone do testera umożliwia analizowanie protokołu ISDN.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis produktu

Tester ISDN NG Harrier jest dwuczęściowym systemem pomiarowym umożliwiającym przezwyciężenie trudności, związanych z instalacją, uruchomieniem i utrzymaniem linii BRI ISDN. Część będąca oprogramowaniem umożliwia sterowanie ręcznym testerem w celu wykonania złożonych testów linii i zapamiętanie wyników pomiarów. Możliwości laptopa PC (opcjonalnego) są wykorzystane do wyświetlania informacji tekstowych, dotyczących testów ISDN oraz wpływu mierzonych parametrów na usługę ISDN, co pozwala na wykonywanie testów przez mniej wykwalifikowanych pracowników. Ręczny tester ISDN może być wykorzystywany bez laptopa i umożliwia szybką weryfikację styków U, S/T oraz styku analogowego POTS. Wyposażenie dodatkowe to pasywny monitor umożliwiający śledzenie w kanale D aktywności wyposażenia abonenckiego, analizator protokołu umożliwiający odkodowanie protokołu w kanale D, emulator sieci NE oraz adapter S0, umożliwiający testowanie poprawności okablowania szyny S.

Dostępny w wersji:

 • NG Harrier zawierającej telefon monterski ISDN z interfejsami “S” i “U” (2B1Q) z wbudowanym telefonem analogowym do testowania styku “Z” umożliwiającym pełne testowanie dostępu podstawowego BRI, przystosowane do współpracy z komputerem PC;
 • NG Harrier Plus zawierającej NG Harrier z opcjami pasywnego monitora, symulacji sieci NT i testowania szyny S.

Cechy testera ISDN NG Harrier:

 • “celowana” pomoc w języku angielskim;
 • schematy połączeń;
 • automatyczne zapamiętywanie wyników;
 • praca na stykach U, S i POTS;
 • funkcja CLIP na liniach analogowych;
 • testowanie usług ISDN;
 • wykrywanie sygnałów HF na liniach POTS;
 • monitorowania sygnałów DTMF na liniach POTS;
 • wyświetlanie numerów dzwoniącego, wybieranego i z którym uzyskano połączenie;
 • przesyłanie wyników do PC;
 • pomiar napięcia na liniach POTS;
 • tryb monitorowania kanału D;
 • skrypty testów automatycznych;
 • pomiary poziomu sygnałów;
 • wyświetlanie statusu warstw 1, 2, 3 i kanału B;
 • pomiar stopy błędów BERT.

Ekran testowania usług

Ekran wyświetla informacje dotyczące usług oferowanych w testowanym łączu. Dostępne usługi zależą od pewnej liczby parametrów, takich jak typ centrali, rodzaj styku, wersja ISDN oraz rodzaj abonamentu. Powyższe parametry służą do określenia, które usługi powinny być testowane i wyboru domyślnego zestawu testów. Używając przycisków “Clear” i “Set” łącznie z okienkami do “odhaczania” można wykonać test dowolnego zestawu usług. Negatywny wynik testu może być spowodowany zarówno uszkodzeniem jak i niezamówieniem danej usługi przez abonenta. Po ustawieniu kursora na czerwone pole wyświetlona zostania przyczyna negatywnego wyniku testu. Ponieważ negatywne wyniki tych testów mogą oznaczać jedynie niedostępność usługi, nie wpływają one na żaden z następnych testów.

Ekran połączeń

Na tym ekranie prezentowane są informacje potrzebne do potwierdzenia działania łącza i prawidłowości numerów telefonicznych. Na ekranie wyświetlone są informacje dotyczące połączenia. Tester ISDN NG Harrier wykonuje testowe połączenie z jednego kanału B do drugiego w obydwu kierunkach, aby potwierdzić prawidłowość numerów kanałów. Zakończenie, opisanego powyżej testu, wynikiem pozytywnym potwierdzane jest zapowiedzią głosową “Your ISDN connection test has passed” (Twój test połączenia ISDN zakończył się powodzeniem). Wszystkie błędy są zaznaczone kolorem czerwonym i w wypadku ich wystąpienia zapowiedź głosowa nie jest odtwarzana. Wartości napięć, znajdujące się poza wartościami dopuszczalnymi, są również wyświetlane w kolorze czerwonym, aby zasygnalizować potencjalny problem.

Ekran testów transmisyjnych

Na tym ekranie prezentowane są informacje dotyczące parametrów transmisyjnych mierzonego łącza ISDN. Domyślny czas trwania pomiaru wynosi jedną minutę, po upływie której, wyświetlone zostaną wyniki pomiaru. Negatywny wynik testów z tego ekranu może wymagać ich powtórzenia lub wykonania dodatkowych pomiarów w celu określenia przyczyny niepowodzenia. Domyślny test polega na wysłaniu z testera ISDN strumienia bitów do jednego kanału (B1), przez centralę telefoniczną do drugiego kanału (B2). Strumień ten jest “odbijany” przez tester do kanału B2 i przez centralę telefoniczną dociera do kanału B1. Odebrany w kanale B1 strumień bitowy jest porównywany z wzorcowym, wysłanym wcześniej, strumieniem bitowym, a wszelkie występujące różnice są klasyfikowane jako błędy (Errors).

Dodatkowe informacje

Model

NG Harrier, NG Harrier Plus

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Tester ISDN NG Harrier”