Jeżeli nie wiesz, który produkt wybrać, potrzebujesz profesjonalnej porady technicznej, chcesz zapytać o dostępność produktów lub masz jakieś inne pytania, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!

Blisko

30 lat

doświadczenia w sprzedaży sprzętu na rynku polskim.

Wybrane produkty

/
/
/
/
Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820

Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820

Nowoczesny, wielofunkcyjny kalibrator umożliwiający kalibrację prądu pętli, termopar, czujników RTD, napięcia, częstotliwości oraz sprawdzanie ciągłości pętli prądowych.

Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820 – Noś w swej dłoni 6 jednofunkcyjnych kalibratorów w jednej obudowie.
Korzyści:

 • lżejsza torba narzędziowa
  Kieszonkowy kalibrator wielofunkcyjny zastępuje sześć jednofunkcyjnych kalibratorów: prądu (mA), napięcia, częstotliwości, termopar, RTD i ciągłości pętli prądowej
 • przyjazna technikowi praca
  Intuicyjne menu obsługiwane przełącznikiem EZ-DIALTM umożliwia łatwiejszy wybór parametrów niż w innych kalibratorach wielofunkcyjnych. Menu są takie same jak w jednofunkcyjnych kalibratorach PIECAL z serii Evolution.
 • do użycia jako kalibrator prądu i napięcia
  Źródło prądu 0 ÷ 24,00 mA, napięcia 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
  Miernik prądu do 24 mA, napięcia do 60,00 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
  Symulacja przetworników dwuprzewodowych
  Zasilanie przetworników i pętli z wbudowanego zasilacza 24 V
  Uproszczone podłączenie do układów HART ze względu na wbudowany rezystor 250 Ω
 • bezpośrednia kalibracja w jednostkach temperatury (°C i °F)
  PIECAL 820 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami
  Termopary J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J DIN), U (T DIN) i P (Platinel II)
  Termorezystory Pt 100 Ω (3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 Ω (3850), Cu 10 i 50 Ω, Ni 100 i 120 Ω
 • sprawdzanie systemów przepływowych i wibracyjnych
  Generowanie i pomiar częstotliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 999,99 Hz, 9999,9 Hz i do 20,000 kHz
 • wykrywanie uszkodzeń pętli i przewodów
  Wbudowany tester ciągłości z sygnałem dźwiękowym
 • łatwość odczytu
  Włączane podświetlanie ekranu umożliwiające odczyt w nieoświetlonych miejscach kalibrowanej instalacji
 • szybkie ustawianie dowolnych trzech sygnałów wyjściowych oraz automatyczna, skokowa lub liniowa zmiana sygnału wyjściowego
  Łatwe ustawianie dowolnej wartości za pomocą pokrętła „DIAL” oraz zapisywanie dowolnych trzech wartości sygnału wyjściowego w celu ich natychmiastowego wybrania za pomocą przełącznika EZ-CHECKTM. Wybór 2, 3, 5 lub 11 kroków automatycznej, skokowej zmiany sygnału wyjściowego o 100%, 50%, 25% lub 10% zakresu. W ustawieniu RAMP liniowa zmiana sygnału pomiędzy 0 i wartością zakresu. Ustawianie czasu zmian sygnału na wartości 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 lub 60 sekund.
 • pomiar czujników temperatury i częstotliwości, prądów pętli i napięć
  Sprawdzanie sygnałów z czujników. Natychmiastowe wyświetlanie wartości ekstremalnych w celu sprawdzenia zmienności procesów.
 • konstrukcja Evolutionary
  Kalibratory PIECAL są projektowane i konstruowane przez członków tego samego zespołu, który zaprojektował i skonstruował kalibratory produkowane przez firmę Fluke* pod nazwą Altek*. Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820, w porównaniu do innych marek, wyposażony jest w gumowy holster, odchylaną podpórkę, podświetlany wyświetlacz z większymi cyframi, większą dokładność i więcej zakresów.
  *) kalibratory PIECAL nie są produkowane lub dystrybuowane przez Fluke Corp lub Altek Industries Inc, będących producentami kalibratorów Altek.

Kalibrator prądu

 • Łatwość obsługi

Za pomocą kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia z sygnałami prądowymi stosowane w pętlach stałoprądowych 4 – 20 mA. Może być on używany we wszystkich punktach dostępowych pętli. Generuje i mierzy prądy w zakresie od 0,00 do 24,00 mA, symuluje przetworniki dwuprzewodowe oraz umożliwia jednoczesne zasilanie i pomiar sygnału wyjściowego tych przetworników.

 •  Źródło prądu miliamperowego

Kalibrowanie rejestratorów, wskaźników cyfrowych, zaworów skokowych i innych urządzeń, których wejściem jest prąd pętli 4 – 20mA. Umożliwia łatwe ustawienie dowolnego prądu z rozdzielczością 0,01mA za pomocą cyfrowego potencjometru „EZ-DIAL” lub użyć zaprogramowanych wcześniej wartości EZ-CHECK™ w zakresie 4,00 mA (0,0%) i 20,00 mA (100,0%).

 • Kalibracja z wykorzystaniem zasilania z pętli

Umożliwia sprawdzenie przewodów i odbiorników pętli prądowej po podłączeniu go do obwodu w miejsce dwuprzewodowego przetwornika. PIECAL 820 wykorzystuje zasilanie pętli w zakresie napięć stałych od 2 V do 100 V.

 •  Pomiar prądu pętli

Kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia sprawdzenie wyjść sterowników lub pomiar natężenia prądu w dowolnym punkcie pętli. PIECAL 820 mierzy prąd w zakresie od 0,00 do 24,00 mA (od -25,0% do 125,0%) z dokładnością większą niż większość multimetrów.

 •  Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych

Kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia zasilanie napięciem 24 VDC dowolnych lub wszystkich urządzeń w pętli, wykorzystując swoje wewnętrzne baterie i zasilacz przy jednoczesnym pomiarze wyjść przetwornika dwuprzewodowego lub innych urządzeń w pętli. Dzięki wbudowanemu rezystorowi 250 Ω współpracuje z przetwornikami HART™.

Kalibrator napięcia

 • Źródło napięcia stałego mV i V

Kalibratorem wielofunkcyjnym PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia generujące napięcia w zakresie V, mV oraz mierniki pH znajdujące się w zakładzie. Zakresy napięć 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷80,00 mV.

 • Pomiar napięć stałych

PIECAL 820 może mierzyć napięcia stałe w zakresach 0 ÷ 10,25 V,
-10,00 ÷ 80,00 mV i 0,0 ÷ 60,0 V. Stosowany do sprawdzania zasilaczy pętli, przetworników I/V, sygnałów od 1 V do 5 V i innych napięć.

Kalibrator częstotliwości

 • Kalibracja przepływomierzy i urządzeń częstotliwościowych

Generowanie przemiennego sygnału prostokątnego umożliwiającego spraw-dzanie, kalibrację i pomiar wszystkich przyrządów częstotliwościowych w zakładzie. Generowanie i pomiar często- tliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 0,01 ÷ 999,99 Hz, 0,1 ÷ 9999,9 Hz i 0,001 ÷ 20,000 kHz.

 • Sprawdzanie czujników optycznych

PIECAL 820 ma zieloną diodę LED błyskającą w synchronizacji z częstotliwością sygnału generowanego przez kalibrator. Po wyborze częstotliwości należy przyłożyć kalibrator do czujnika optycznego tak, aby zielona dioda LED oświetlała czujnik.

Kalibrator termopar

 • Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (OC lub OF)

Likwidacja praktyki noszenia źródła sygnałów mV i tabel przeliczeniowych termopar. PIECAL 820 pracuje z wieloma typami termopar, włączając typy J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) i P (Platinel II). Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1O za pomocą potencjometru „EZ-DIAL” oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM.

 • Pomiar termopar

Sprawdzanie połączeń termopar i wyszukiwanie przerwanych przewodów lub skorodowanych połączeń. Po podłączeniu termopary z miniaturową złączką termoparową PIECAL 820 mierzy sygnał z termopary w stopniach C lub F.

Kalibrator rezystorów termometrycznych RTD

 • Łatwość obsługi

Kalibratorem PIECAL 820 można sprawdzać i kalibrować wszystkie urządzenia wykorzystujące rezystory RTD i mierzyć czujniki temperatury RTD. Kalibrator automatycznie wskazuje połączenia na wyświetlaczu LCD, ułatwiając pracę.

 • Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (OC lub OF)

Likwidacja konieczności noszenia opornicy dekadowej i przeliczeniowych tabel RTD. Kalibrator PIECAL 820 współpracuje z rezystorami RTD, łącznie z Pt 100 (alfa = 3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 (alfa = 3850), Cu 10 i 50 omów, Ni 100 i 120 omów. Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1O za pomocą potencjometru „EZ-DIAL” oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM. PIECAL 820 może być również wykorzystywany jako opornica dekadowa w zakresach 0,0 ÷ 401,0 omów i 0 ÷ 4001 omów.

 • Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami automatyki przemysłowej

Żaden z konkurencyjnych kalibratorów nie jest kompatybilny z tak wieloma urządzeniami instalacji technologicznych. PIECAL 820 może być podłączany bezpośrednio do wejść RTD przetworników, PLC, DCS i wielokanałowych rejestratorów i testować ich wyjścia sygnałowe lub wyświetlane wartości. Kalibrator może pracować zarówno ze starymi urządzeniami ze stałymi prądami wzbudzenia, jak i z nowszymi urządzeniami wielokanałowymi, w których prądy wzbudzenia są przełączane pomiędzy kanałami wejściowymi.

 • Pomiar czujników RTD

Sprawdzanie połączeń czujników i wyszukiwanie, opatentowaną metodą, przerwanych przewodów. . Kalibrator PIECAL 820 może być podłączony do dwu-, trój- lub czteroprzewodowych rezystorów RTD i wyświetlać wyniki w stopniach C lub F.

Tester ciągłości połączeń

 • Wyszukiwanie uszkodzeń przewodów i połączeń

Wbudowany do kalibratora tester ciągłości umożliwia sprawdzanie przewodów i połączeń w czasie prac instalacyjnych lub lokalizowanie zwarć. Tester sygnalizuje sygnałem dźwiękowym dla rezystancji od 0 do 10 omów.

Dane techniczne kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820

Ogólne
Zakres temperatur pracy – 20OC ÷ 60OC
Zakres temperatur przechowywania – 30OC ÷ 60OC
Dryf   temperaturowy ≤ 0,01 %/ OC pełnej skali
Zakres wilgotności względnej RH 10% ≤ RH ≤ 90% (0 ÷ 35OC), bez kondensacji
10% ≤ RH ≤ 70% (35OC ÷ 60OC),   bez kondensacji
Tłumienie sygnału nałożonego NMR 50/60 Hz, 50 dB
Tłumienie sygnału wspólnego CMR 50/60 Hz, 120 dB
Szum ≤ ½ najmniej znaczącej cyfry od 0,1 do 10 Hz
Wymiary 14,3 x 7,6 x 4,1 cm
Masa 340 g (z bateriami i holsterem)
Zasilanie 4 x 1,5 V (LR6), alkaliczne
Czas pracy baterii Pomiary: ≥ 20 godz.
Źródło mA: ≥ 14 godz dla 12 mA i 250 Ω.
Pomiary z zasilaniem: ≥ 12 godz. dla 20 mA
Źródło V, Ω, T/C, RTD i Hz: ≥ 20 godz
Rozładowanie baterii Sygnalizacja rozładowania, gdy pozostaje 1 godz pracy
Zabezpieczenie Do 60 VRMS (w czasie do 30 sekund)
Czerwona dioda LED wskazuje przeciążenie lub wartości z poza zakresu
Wyświetlacz Wysokokontrastowy wskaźnik LCD z podświetleniem LED, wysokość cyfr 8 mm

 

Pomiar prądów miliamperowych
Zakresy i rozdzielczość 0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność ≤ ±(0,03% pełnej skali)
Spadek napięcia na kalibratorze ≤ 2 V dla 24 mA
Przeciążenie / Ograniczenie prądowe Nominalnie 25 mA

 

Źródło/Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych
Zakresy i rozdzielczość 0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność ≤ ±(0,03% pełnej skali)
Obciążalność ≥ 24 VDC dla 20,00 mA
Możliwość zasilania pętli 1200 Ω i 20 mA przez nominalnie 15 godz
950 Ω z włączonym rezystorem HART

 

Symulacja przetwornika dwuprzewodowego
Dokładność Jak dla Źródło/Zasilanie i Pomiar
Spadek napięcia na kalibratorze ≤ 2 V dla 20 mA
Zabezpieczenie prądowe Nominalnie 24 mA
Zabezpieczenie napięciowe 2 VDC ÷ 60 VDC (bezbezpiecznikowe zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością podłączenia)

 

Pomiar napięć stałych
Zakres i rozdzielczość 0,00 ÷ 80,00 mV; 0,00 ÷ 10,25 V; 0,0 ÷ 60,0 V
Dokładność ≤ ±0,03% pełnej skali
Rezystancja wejściowa ≥ 1 MΩ

 

Źródło napięć stałych
Zakres i rozdzielczość -10,00 ÷ 80,00mV, 0,00 ÷ 10,25V
Dokładność ≤ ±0,03% pełnej skali
Prąd źródła ≥ 24mA
Sink current > 16mA
Impedancja wyjściowa <1Ω
Czas trwania zwarcia nieskończony

 

Zadawanie sygnału termopary
Dokładność ≤ ±0,03% pełnej skali [Uwaga: Pełna skala to 80,00mV]
Kompensacja zimnego złącza Uwzględniona w dokładności
Impedancja wejściowa < 1Ω
Prąd żródła < 20mA (generuje 80mV na 10Ω

 

Pomiar sygnału termopary
Dokładność i kompensacja zimnego złącza Takie jak dla zadajnika sygnału termopary
Impedancja wejściowa >1 MΩ
Próg uznania termopary za uszkodzoną, impuls 10 kΩ; impuls < 5 µA przez 300 ms (nominalnie)

 

Pomiar RTD, rezystancji i ciągłości
Zakresy rezystancji 0,0 + 401,0 Ω, 0 ÷ 4010 Ω
Dokładność ±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)
Prąd pobudzający 1,0 mA do 401 Ω;    0,6 mA do 4010Ω (nominalnie)
Ciągłość 0,0 do 401,0Ω; sygnał dźwiękowy od 0,0 do 100,0Ω

 

Generacja częstotliwości
Zakresy 1 ÷ 2000 cykli/min; 0,01 ÷ 999,99 Hz; 0,1 ÷ 9999,9 Hz:0,001 ÷ 20,000 kHz
Dokładność ≤ ±0,03% pełnej skali
Sygnał wyjściowy prostokątny, przemienny -1,0 V ÷ 5 Vp-p ±10%
Czas narastania (
(10 ÷ 90% amplitudy)
< 10 µs
Impedancja wyjściowa < 1 Ω
Prąd wyjściowy > 1 mARMS dla 20 kHz
Czas trwania zwarcia nieograniczony
Sprzężenie optyczne zielona LED (Hz Sync) mrugająca z częstotliwością sygnału wyjściowego

 

Pomiar częstotliwości
Zakresy i dokładność Jak dla generacji częstotliwości
Poziom wyzwalania 1 VRMS, sprzężenie stałoprądowe
Impedancja wejściowa >1 MΩ + 60 pF

 

Zadawanie sygnałów RTD i rezystancji
Dokładność
zewn. prąd pobudzający
od 1 do 10,2 mA
 
zewn. prąd pobudzający
poniżej 1 mA
 
±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)

             0,021mV
pobudzający (mA)

±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω + 0,021mV/ pobudzający (mA)

Zakresy rezystancji 0,0 ÷ 410,0 Ω, 0 ÷ 4001 Ω
Zakres dozwolonego prądu pobudzającego < 410 Ω: maks. 10,2 mA; stały lub impulsowy/chwilowy
410 Ω ÷ 4001 Ω: maks. 1 mA; stały lub impulsowy/chwilowy
Kompatybilność z imp. pobudzeniem prądowym DC ÷ szerokość impulsu 0,01 s

 
Karta katalogowa kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820 (.pdf)

Powiązane produkty i akcesoria

You can`t add more product in compare