Kontakt

Siedziba handlowa

DASAP Jarosław Lipiński
05-540 Zalesie Górne
ul. Astrów 18, Ustanów

tel: +48 509 642 500

e-mail: dasap@dasap.com.pl

NIP: 951-173-04-77
REGON: 015546316
Nr w rejestrze BDO: 000005462