Automatyczne mierniki tłumienności

Nowoczesne, trwałe i niezawodne automatyczne mierniki tłumienności światłowodów, produkowane przez amerykańską firmę Greenlee, służą do pomiaru tłumienności wtrąceniowej i odbiciowej torów światłowodowych. Mierniki umożliwiają automatyczny pomiar z zapamiętaniem wyników, umożliwiają również generowanie raportów.

    No posts found